Rozszerz aplikację o nowe możliwości - pasekbiznesowy.pl

API - Rozszerz aplikację o nowe możliwości

Aplikacje PasekBiznesowy.pl dzięki swojej otwartej architekturze umożliwia pisanie przez programistów własnych rozszerzeń do aplikacji. Rozszerzenia można tworzyć w postaci bibliotek DLL z zaimplementowanymi metodami interfejsu IPBPluginInterface. Tak zbudowaną bibliotekę należy umieścić w podkatalogu Plugins.

Ściągnij rozszerzenie:
- PBPlugin_ExcelPivot.zip - rozszerzenie umożliwiające export danych do aplikacji Excel do tabel przestawnych
- PBPlugin_MonitorWebChanges.zip - rozszerzenie umożliwiające śledzenie zmian w kanałach RSS. Dzięki temu możesz od razu być powiadomiony w przypadku aktualizacji ulubionego kanału RSS

Inne pliki:
- PBPlugInInterface.zip - interface niezbędny do napisania własnych rozszerzeń aplikacji


Szczegółowe informacje jak tworzyć własne rozszerzenia do aplikacji PasekBinesowy.pl oraz przykładowe pliki są dostępne w tej sekcji po zalogowaniu się.