Wskaźniki makro-ekonomiczne - aktualne rynkowe prognozy - pasekbiznesowy.pl

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne publikowane w aplikacji PasekBiznesowy.pl

Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego s.a.
Decyzja ECB ws. stóp procentowych
Bilans handlu zagranicznego s.a.
Indeks PMI dla przemysłu
Indeks PMI dla usług
Inflacja HICP - dane szacunkowe
Inflacja HICP
Inflacja PPI
Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
Indeks nastrojów w usługach
Indeks nastrojów biznesu
Indeks nastrojów konsumentów
Indeks nastrojów producentów
Indeks nastrojów w gospodarce
PKB s.a.
Podaż pieniądza M3
Produkcja przemysłowa s.a.
Sprzedaż detaliczna s.a.
Stopa bezrobocia
Nowe zamówienia przemysłu s.a.

Polska

Saldo rachunku bieżącego
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
Stopa referencyjna
Indeks PMI dla przemysłu
Komunikat po posiedzeniu RPP
Koniunktura w budownictwie
Koniunktura w handlu
Koniunktura w przemyśle
Koniunktura w usługach
Podaż pieniądza M3
Produkcja przemysłowa
PKB n.s.a.
Protokół z posiedzenia RPP
Wynagrodzenie - dynamika
Zatrudnienie - dynamika
Saldo rachunku bieżącego - kwartalne
Sprzedaż detaliczna
Stopa bezrobocia
Inflacja CPI
Inflacja bez cen żywności i energii
Inflacja - 15% średnia obcięta
Inflacja bez cen administrowanych
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych
Inflacja bez cen żywności i energii

Niemcy

Indeks instytutu Ifo
Indeks instytutu ZEW
Indeks PMI dla przemysłu
Indeks PMI dla usług
Inflacja HICP
Inflacja CPI
Inflacja PPI
Produkcja przemysłowa s.a.
PKB s.a.
Sprzedaż detaliczna s.a.
Stopa bezrobocia s.a.
Zamówienia w przemyśle s.a.

Wielka Brytania

Bilans handlu zagranicznego
Decyzja BoE ws. procentowych
Indeks PMI dla przemysłu
Indeks PMI dla usług
Inflacja CPI
Inflacja PPI
Kwartalny raport BoE nt. inflacji
PKB s.a.
Produkcja przemysłowa
Protokół z posiedzenia BoE
Saldo rachunku bieżącego
Sprzedaż detaliczna
Stopa bezrobocia

Francja

Indeks PMI dla przemysłu
Indeks PMI dla usług
Indeks zaufania biznesu
Indeks zaufania gospodarstw domowych
Inflacja HICP
Inflacja PPI
PKB s.a.
Produkcja przemysłowa
Stopa bezrobocia
Wydatki konsumentów

Włochy

Bilans handlu zagranicznego
Indeks PMI dla przemysłu
Indeks PMI dla usług
Inflacja CPI
Inflacja PPI
PKB
Produkcja przemysłowa
Sprzedaż detaliczna s.a.
Stopa bezrobocia

Japonia

Decyzja BoJ ws. stóp procentowych
Bilans handlu zagranicznego
Indeks PMI dla przemysłu
Indeks Tankan dla przemysłu
Indeks Tankan dla usług
Inflacja CPI
Inflacja bazowa CPI
Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio
Miesięczny raport BoJ
Produkcja przemysłowa s.a.
PKB s.a.
Protokół z posiedzenia BoJ
Saldo rachunku bieżącego
Sprzedaż detaliczna
Stopa bezrobocia

Chiny

Bilans handlu zagranicznego
Indeks PMI dla przemysłu
Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Inflacja CPI
Inflacja PPI
Inwestycje w aglomeracjach miejskich
Nowe kredyty
PKB
Podaż pieniądza M2
Produkcja przemysłowa
Sprzedaż detaliczna

Hiszpania

Indeks PMI dla przemysłu
Indeks PMI dla usług
Inflacja CPI
Inflacja HICP
PKB s.a.
Produkcja przemysłowa w.d.a.
Sprzedaż detaliczna
Stopa bezrobocia

Węgry

Bilans handlu zagranicznego
Decyzja NBH ws. stóp procentowych
Indeks PMI dla przemysłu
Inflacja CPI
Inflacja PPI
Produkcja przemysłowa n.s.a.
Produkcja przemysłowa s.a.
Produkcja przemysłowa w.d.a.
PKB n.s.a.
PKB s.a.
Protokół z posiedzenia NBH
Sprzedaż detaliczna w.d.a.
Stopa bezrobocia
Wynagrodzenia

Czechy

Bilans handlu zagranicznego
Decyzja CNB ws. stóp procentowych
Indeks PMI dla przemysłu
Inflacja CPI
Inflacja PPI
Produkcja przemysłowa
PKB s.a.
Protokół z posiedzenia CNB
Saldo rachunku bieżącego
Sprzedaż detaliczna
Stopa bezrobocia

Słowacja

Bilans handlu zagranicznego
Inflacja HICP
Inflacja CPI
Inflacja PPI
Produkcja przemysłowa
PKB s.a.
Saldo rachunku bieżącego
Sprzedaż detaliczna
Stopa bezrobocia

Rumunia

Bilans handlu zagranicznego
Decyzja NBR ws. stóp procentowych
Inflacja CPI
Inflacja IPPI
PKB n.s.a.
Produkcja przemysłowa s.a.

Szwecja

Bilans handlu zagranicznego
Decyzja ws. stóp procentowych
Inflacja CPI
Inflacja PPI
Produkcja przemysłowa s.a.
PKB s.a.
Protokół z posiedzenia Riksbank
Sprzedaż detaliczna n.s.a.
Stopa bezrobocia

Szwajcaria

Ceny producentów i importu
PKB s.a.
Indeks PMI dla przemysłu
Inflacja CPI
Sprzedaż detaliczna s.a.
Decyzja SNB ws. stóp procentowych
Stopa bezrobocia

USA

Beżowa Księga
Ceny eksportu
Ceny importu
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych
Dochody Amerykanów
Wydatki Amerykanów
Bilans handlu zagranicznego
Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii
Indeks Chicago PMI
Indeks Fed z Filadelfii
Indeks ISM dla przemysłu
Indeks ISM dla usług
Indeks kosztów zatrudnienia
Indeks NY Empire State
Indeks podpisanych umów kupna domów
Indeks Uniwersytetu Michigan
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Inflacja bazowa CPI
Inflacja CPI
Inflacja bazowa PPI
Inflacja PPI
Jednostkowe koszty pracy
Napływ kapitałów długoterminowych
Pozwolenia na budowę domów
Produkcja przemysłowa
Deflator PKB
PKB (anualizowany)
Protokół z posiedzenia FOMC
Raport ADP
Raport Challengera
Rozpoczęte budowy domów
Saldo rachunku bieżącego
Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Sprzedaż nowych domów
Długość tygodnia pracy
Płaca godzinowa - dynamika
Stopa bezrobocia
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Wydajność pracy
Wydatki na inwestycje budowlane
Sprzedaż detaliczna
Sprzedaż bez samochodów
Zamówienia na dobra trwałego użytku
Zmówienia w przemyśle
Zapasy hurtowników
Zapasy niesprzedanych towarów